Γραμματεία...

Θέματα που αφορούν στη λειτουργία του προγράμματος: ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό, παραλαβή βεβαιώσεων, παράδοση εργασιών, παραλαβή βαθμολογίας.

© 2023 by Let's Study